Проектування димовидалення

Важливою частиною опалювальної системи є димовидалення. Його особливості регламентуються не тільки потребами замовника, але і нормативними актами. Тому проектуванням систем димовидалення мають право займатися тільки кваліфіковані спеціалісти.

Структура і функціі систем димовидалення

Проектування системи димовидалення містить визначення виду і розробку розташування двох базових частин:

  • димохід (димова труба) – зовнішня частина, перпендикулярна до землі (можливий нахил до 100);
  • газохід – від фітингу котла і до димоходу, перпендикулярне кріплення;
  • елементи кріплення – п’ятка, майданчики, стійки і т.д.

Залежно від особливостей ландшафту, потужності котла та інших факторів, димоходи можуть бути самонесучими, з опорою (щогла, стійка, розтяжки) чи кріпитися до будівлі (фасадні димоходи). Стоєчні системи несуть від 1 до 4 димоходів;їх використовують на крупних промислових та інших об’єктах.

Основна задача систем димовидалення – відвід газових продуктів згоряння (дим і легкі тверді часточки) від приміщення котельні. Також на сучасних об’єктах використовують додаткове обладнання, що забезпечує очистку газів, що видаляються.

Враховуючи це, до систем димовидалення ставлять наступні вимоги:

  • герметичність складових елементів;
  • пожежостійкість матеріалів, що використовуються;
  • стійкість до температурних стрибків та корозії;
  • простота установки.

Правильно встановлена труба підвищує ККД котельні за рахунок утворення хорошої тяги. В інакшому випадку продуктивність падає і, у гіршому випадку, можливе навіть затухання.

Документація для проектування димовидалення

Компанія Енергія Сервіс проводить розрахунок системи димовидалення по трьохетапній методиці. На першому етапі замовник надає наступні дані:

  • інформація по встановленому обладнанні котельні (якщо димовідвід монтують окремо від іншого обладнання);
  • проект санітарно-захисної зони про необхідну довжину труби та її конструкції.

Другий етап – безпосередній розрахунок. Основуючись на отриманій документації та спілкуванні із замовником/представником замовника, спеціалісти компанії, що мають дозвіл на проектування димових труб, створюють необхідний проект.

При розрахунку димовидалення враховуються діючі нормативні документи та СНіП.

На фінальному етапі співробітництва замовник отримує 4 екземпляри проекту в паперовому вигляді, що затверджені і готові до використання. Додатково додаються копії ліцензії на роботу в даній сфері.